Platsmarknadsföring på fjällvis

För att lyckas med sin platsmarknadsföring är det inte snyggast annons som vinner, det är inte heller finast hemsida. Det är att skapa och överträffa förväntningar hos både ortsbor, företagare och besökare som kommer leda till ökad attraktionskraft och stärkt platsvarumärke. 

Allt börjar inifrån 

Att skapa en snygg annons eller en fin hemsida kan nästan alla göra och det kan man lyckas med ganska snabbt. Att däremot bygga ett starkt platsvarumärke tar tid och kräver mycket mer än bara ett snyggt yttre. Det är en process och något som är ständigt pågående och under progress. Det kräver involvering, engagemang och förankring.

Man måste först och främst utgå från platsens förutsättningar och den kraft och vilja som finns lokalt. I nästa steg är det viktigt att de som bor och verkar på platsen är delaktiga och involverade i processen. Det kommunicerade platsvarumärket och dess  attribut måste överensstämma med den faktiska upplevelsen och platsens interna ambitioner. Annars blir inte varumärket särskilt långlivat och risken finns att det istället upplevs som ett luftslott.

Platsvarumärket handlar om värdskap, att kunna skapa och förmedla upplevelser, att uppfylla drömmar och skapa oförglömliga minnen. Det är förvisso att lägga ribban ganska högt men om man går till själv är det nog just platser som lyckats med detta som vi bär med oss och återkommer till.

Skillnad på ett företags marknadsföring och en plats

Vi skulle vilja påstå att det är mycket lättare att jobba med ett företags marknadsföring än att jobba med platsmarknadsföring. Den största skillnaden är att ett företag själva har mandat att diktera sina erbjudanden, och sedan internt säkerställa att man kan leverera och uppfylla gästens/kundens förväntningar. När man däremot jobbar med platsmarknadsföring blir varumärket aldrig starkare än den svagaste länken. Länken i det här fallet kan vara den enskilda företagaren, skyltningen, värdskapet hos varje individ eller mycket väl även den digitala servicen. Det är väldigt många som oberoende av varandra bidrar till att skapa platsens varumärke. Därför måste det skapas inifrån.

Vi på Fjällbyrån skulle älska att få vara med och bidra i utvecklingen av ert platsvarumärke. Det kommer inte göras över en natt men vi vågar lova att det blir bra. Kontakta oss redan idag vettja!

Marknadsföringsgurun Philip Kotler formulerade det på ett bra sätt som vi säljer att avsluta artikeln med. “Platsmarknadsföring innebär att utveckla en plats för att tillfredsställa behoven i de utvalda målgrupperna. Platsmarknadsföring lyckas när invånare och näringsliv är nöjda och förväntningarna hos besökare och investerare uppfylls

Foto av: Bemaray from Pixabay. Loggan är från Lokalkompis.se.

1 Kommentar

  1. […] Klicka här om du är du intresserad av platsmarknadsföring. […]