3 insikter om platsutveckling från vår LiA-student Julia

Visit Storsjön drivs av Fjällbyrån

Jag är nu inne på slutspurten på min praktik här på Fjällbyrån och något som verkligen har fastnat under min tid här är hur viktigt det är med platsmarknadsföring. Ett av mina projekt har varit att synliggöra hemsidan storsjon.com genom att jag har kartlagt besöksnäringsföretag runt Storsjön och samlat in kontaktuppgifter kring ett 50-tal företag i Storsjöbygden. Vi bestämde tidigt att Fjällbyrån efter min kartläggning skulle anordna en workshop för besöksnäringsföretagen och den 8 november hade Fjällbyrån tillsammans med 15 företag runt sjön en mycket lyckad workshop. Under workshopen diskuterades frågeställningarna:

  1. Vad är unikt för Storsjön?
  2. Hur kan vi öka kännedomen om Storsjön och Vad är nästa steg?  

Det blev härliga diskussioner i grupperna och man märkte verkligen att man vill ta nästa steg och sätta Storsjön på kartan. Alla vill åt samma håll och vill öka samarbetet och samverkan mellan företagen. Allt för att uppnå ett högre besöksantal med turister som besöker Storsjöbygden under sommaren 2023.

Efter denna workshop har jag verkligen insett hur viktigt det är med platsmarknadsföring och jag vill delge mina 3 bästa insikter när det gäller platsmarknadsföring:

1. Lär först känna platsen som du ska utveckla, träffa människorna som gör platsen och lyssna på deras berättelser och hör vad de kan komma med för idéer. Det är ändå de som bor och lever på platsen som har den bästa och mest gedigna kunskapen.
2. Orden ”samverkan” och ”samarbete” går hand i hand och för att man ska lyckas så är det mycket viktigt att man kan samarbete och stötta varandra för att platsen ska kunna växa och utvecklas. Att man tillsammans kan se att destinationen växer och att målet kan uppnås tillsammans. Alla blir stärkta utav detta.
3. Genom att man paketerar olika evenemang och boende så sätter man samman olika paket som gör det lätt för kunden/besökaren att välja just denna destination. Man marknadsför paketet enkelt på en gemensam plattform och kunden får en och samma bekräftelse på alla olika delar av paketet och det kan vara alltifrån boende, hyra cykel, aktivitetsföretag till mat.

Se inte varandras besöksmål/boende som konkurrenter utan gå istället samman och sätt ihop ett bra paket och marknadsför sedan det till era rätta målgrupper. Ni kommer komma stärkta ur detta men bäst av allt; Ni kommer få fler besökare till er och om de är nöjda kommer de sprida ett gott ord om er till vänner och bekanta, och det är den absolut den bästa marknadsföringen ni kan få.

Här kan ni läsa mer om platsmarknadsföring på fjällvis.

Vi på Fjällbyrån passar på att tacka Julia för en givande höst!

Är du student inom besöksnäring eller digital marknadsföring? Om du är sugen på att göra din LiA hos oss på Fjällbyrån får du gärna kontakta Marcus.

Marcus Ståhl