Marknadsföring i en föränderlig värld

vaga-sticka-ut-i-er-marknadsforing

Tiden är förbi när ett företag kunde förlita sig på en enstaka annons eller kampanj, då var räckvidden i klassiska medier så som dagstidningar och tv helt enastående och inga andra medier kunde mäta sig med dessa. Dagens medielandskap är mycket mer diversifierat och det krävs en mycket bredare verktygslåda av dagens marknadsförare. Det ställer också helt nya krav på beslutsfattare och inte minst småföretagare. Fjällbyrån erbjuder en föreläsning på just detta tema, den kan med fördel kombineras med en workshop på samma tema som vi skräddarsyr utifrån era förutsättningar. Nedan berättar vi mer om hur vi ser på modern marknadsföring.

Kontakta Fjällbyrån idag. 

Introduktion till svenskens medievanor

  • 95% av Sveriges befolkning använder internet
  • Nästan samtliga av dessa använder Google
  • 65% uppger att de använder sociala medier dagligen
  • 92% har en smart phone 
  • 90% av västvärldens marknadsföringsbudget går till två bolag (Facebook och Google) 
  • I och med internets utveckling får vi som konsumenter allt större tillgång till information och kunskap, vi är ständigt uppkopplade, multi taskar och efterfrågar tjänster som kan underlätta och förenkla våra liv. 
Bilden visar Googles och Facebooks logga och i en pratbubbla står det: 90% av västvärldens marknadsföringsbudget"
Visste du att dessa två globala företag idag står för 90% av västvärldens marknadsföringsbudget?

Våga sticka ut

Bara idag kommer det att delas 3,2 miljarder bilder i sociala medier. Det är bara ett exempel på att var och en av oss dagligen blir överösta med intryck och nya influenser. Det gör att konkurrensen om vår uppmärksamhet blir allt hårdare. Som varumärke måste man därför våga sticka ut och smalna av. Man kanske inte kan erbjuda allt för alla utan snarare fokusera på att hitta sina specifika målgrupper och erbjuda något riktigt bra till de. 

Var förändringsbenägen

På 60-talet hade de största bolagen i världen en livslängd på ca 60 år. Idag beräknas de största bolagen bara överleva i 18 år. Det är de mest innovativa och förändringsbenägna företagen som överlever och som lyckas fortsätta vara relevanta för sina kunder. Som företagare idag är det omöjligt att hålla sig uppdaterad till 100%, det gäller därför att skapa ett förhållningssätt som gör att man kan fatta strategiska beslut utifrån den data och kunskap man har för stunden, sen måste man ständigt utvärdera och vara beredd att omvärdera, och om det krävs, riva upp sina beslut. Även om exemplet med livslängd gäller storbolag så är detta något alla företag måste leva med. 

Världen är i ständig förändring, med ena örat mot rälsen och andra örat mot omvärlden har ni goda förutsättningar fortsätta vara relevanta och konkurrenskraftiga. 

Tid är också pengar

Att bedriva marknadsföring och försäljning idag är inte vad det en gång var. Ett flertal sociala medier, hemsida, blogg, nyhetsbrev, CRM-system, pressverktyg, omvärldsbevakning, programmatiska annonsköp, tryckta medier, video, poddar, SEO, analys… Ja listan kan bli lång kring vad som idag får anses vara en del av en marknadsförares vardag. Vi tycker oss se en trend där allt fler företag minskar sin annonsbudget till förmån för innehållsproduktion och egen personal, det tror vi är helt rätt väg att gå. För tid är också pengar. Vi förespråkar att varje företag eller affärsenhet ska få koll på hela sin marknadsbudget genom att också addera den tid det tar att exempelvis skapa inlägg på sociala medier, skriva blogginlägg (som detta). Det första syftet är att förstå att även det tar tid av organisationen och kostar pengar, det andra är att kunna värdera eventuella alternativa investeringar som kan vara mer effektiva. Med rätt underlag blir det i alla fall lättare att fatta beslut. 

I vår kombinerade föreläsning och workshop får deltagarna kunskap om det digitala landskapet, inspiration och verktyg som gör att man lättare kan fatta beslut, man får också en idé för hur man ska arbeta vidare. Upplägget riktar sig till företagare och marknadsförare som vill utvecklas och ta nästa steg på sin digitala resa. Upplägget passar bra som öppen utbildning där flera bolag genomför den samtidigt men kan också skräddarsys för att vara en del av en intern utvecklings- eller planeringsdag. 


Notering: Eftersom vi nämner tidsåtgång som en viktig aspekt vill vi för transparensens skulle säga att denna text tog ca 2 timmar att skriva och publicera men den bygger på tankar och kunskap som samlats in genom åren vilket är svårt att sätta ett pris eller värde på. Om det var värt tiden får framtiden utvisa:)

Källor: Många av reflektionerna ovan är våra egna men fakta så som statistik kommer bland annat från Svenskarna & Internet, Boston Consulting Group. 

Marcus Ståhl