Fjällbyråns hållbarhets- jämställdhets- och allmänt härliga extra-allt-policy

Fjällbyrån är ett litet företag som driver sin huvudsakliga verksamhet från fjällpärlan, även kallad Sveriges vackraste by, Klövsjö. Detta dokument är ett viktigt styrdokument som ska fungera som ett moraliskt och strategiskt kompass för företaget. Alla eventuellt kommande anställda samt nyfikna partners, leverantörer och kunder ska få ta del av detta. Genom att dokumentet publiceras på vår hemsida vill vi bidra med tydlighet och transparens.

Hållbar framtid

Vi är som sagt ett litet bolag och någon hållbarhetscertifiering är inte på tal men vi har skapat våra budord som vi arbetar efter. De bygger på ambitionen att vara ett företag som bidrar till en positiv utveckling och en hållbar framtid utifrån de tre perspektiven miljö och klimat, samhälle och ekonomi.

solnedgång_klövsjö_foto_Destination_Vemdalen

Fjällbyråns Hållbarhetspolicy 

Då vi är en kommunikationsbyrå är vårt bidrag i klimatomställningen att detta dokument är öppet för alla och fritt att kopiera. Vi vill helt enkelt inspirera fler att dra sitt strå till stacken och minska sin klimatpåverkan. Genom att bidra till att fler företag minskar sin klimatpåverkan blir effekten betydligt större än om vi bara skulle titta inåt.

Hållbarhet - Miljö

Som tjänsteföretag tillhör vi inte den typen av företag som gör störst miljöavtryck men allt räknas och därför ser vi det som en viktig uppgift att göra vad vi kan.

 • Våra tjänster levereras digitalt, dvs de genererar få fysiska leveranser. Även kundavtal och andra avtal hanteras digitalt i stor utsträckning. Det digitala arbetssättet är miljövänligt och innebär ett minimum av papperskonsumtion och ett avsevärt minskat resande.
 • För att undvika resor försöker vi i den mån det är möjligt att hålla möten och utbildningar med hjälp av digitala verktyg. Detta är något vi lyckats väl med sedan start och har för ambition att fortsätta med. 
 • Vi reser inte i onödan i tjänsten och i de fall det är oundvikligt väljer vi det klimatsmartaste alternativet utifrån förutsättningarna. I de fall det krävs en flygresa för att få ihop logistiken har vi som ambition att resan ska klimatkompenseras. Vi har också som rutin att fakturera resekostnader och traktamenten inklusive klimatkompensation, detta för att synliggöra. 
 • De programvaror som vi använder är moln-/webbaserade och designade för digitala processer med t ex faktura- och mål
 • Vi driver sedär vi med jämna mellanrum lyfter klimatsmarta tips för fjällresan. Vi har också kartlagt klimatförändringarna i fjällen för att fler ska få upp ögonen för att förändringen innebär inskränkningar på vårt friluftsliv och att naturen i vårt avlånga land drabbas allvarligt. Vi håller oss därför ajour med ny forskning och nya sätt att minska vår (och andras) klimatpåverkan. 
 • Vi källsorterar och återvinner allt som är möjligt.
 • Vi köper bara el från förnyelsebara energislag.

Hållbarhet – Socialt

 • Vi på Fjällbyrån vill att alla anställda ska ha balans i livet, för att när man mår bra presterar man bra och är hållbar. Vi uppmanar varandra till kompetensutveckling, då vi arbetar i en bransch som hela tiden utvecklas gäller det att hålla sig uppdaterad.
 • Fjällbyrån diskriminerar inte någon. Vare sig på grund av kön, etnicitet, funktionsvariation eller annan grund. Vi gillar människor och vi hoppas att människor ska gilla oss. Företaget vilar på övertygelsen om alla människors lika värde.
 • Vi vill bidra till en levande landsbygd och för att det ska vara möjligt krävs det arbetstillfällen. Fjällbyrån har som ambition att växa och förhoppningsvis få vänner och kollegor.
 • Minskad import och ökad export. Besöksnäringsområden så som Destination Vemdalen där vi är aktiva anser vi importerar alldeles för mycket tjänster från andra håll i landet. Genom att erbjuda våra tjänster till lokala företag i Region Jämtland Härjedalen hoppas vi bidra till att mer pengar stannar i området. Vi välkomnar givetvis kunder över hela landet och för varje ”utomsocknes-kund” som väljer att arbeta med oss ökar vår ”lokala export”.
 • Kollegor runt om i landet. Vi anställer utifrån kompetens och är öppna för att ha anställda på olika håll och kanter i landet. Men gärna på landsbygden och i områden där vi tror att vi kan bidra med vår utmanande och jordnära kommunikation. Distansarbete tror vi leder till nya spännande möten för oss som företag, enklare vardag för våra anställda och färre resor för vårt klimat.
 • Vi erbjuder YH-elever och skolungdomar praktikplatser och praoplatser.

Hållbarhet – Ekonomiskt

 • Vi står på egna ben och har de resurser som behövs för den verksamhet vi bedriver.
 • Leverantörer. Vi är ett litet bolag och är restriktiva med onödiga inköp med både plånboken och klimat i åtanke. I de fall vi gör inköp försöker vi att fatta hållbara och långsiktiga beslut, likaså förväntar vi oss att våra underleverantörer fattar kloka beslut för att minska sin klimatpåverkan. Vi köper mestadels serverutrymme från svenska bolag med servrar i Sverige. 
 • Inspirera fler att starta bolag på landet. Vi hoppas kunna inspirera fler att ta steget och starta eget, för det är trots allt företagen som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter.
 • Vi är naiva nog att vilja bidra till att skapa ett bättre samhälle, för att det ska vara möjligt har vi insett att det finns en mängd projekt som behöver drivas som inte alltid kan genomföras på kommersiell grund. Därför går en procent av vår omsättning till icke vinstdrivande projekt som vi tror kan leda till något gott. Hittills har vi bland annat skänkt pengar till POW, Protect our Winters, Rädda barnen (Ukraina), Journalister utan gränser (Ukraina/Ryssland), Barnhem i Kenya som vi själva besökt samt lokala idrottsföreinngar.

Fjällbyråns hållbarhetsmål 2023

Vi gillar att vara snabbfotade och att utmana oss själva, här följer våra mål för 2023.

 • Omsätta 3 miljoner vilket innebär att vi kan skänka 30 000 kr till icke vinstdrivande organisationer som arbetar med hållbarhet.
 • Under 2023 vill vi skriva minst ett blogginlägg om hur du är en hållbar gäst i fjällen/på resan.
 • Starta igång ett utedass som separerar avfallet, för att ta tillvara på näring och inte belasta miljön med en spolning var gång vi behöver uträtta våra behov.
 • Beräkna klimatutsläpp och se över elkonsumtionen, säkerställa att elen är grön. Bli bättre på att stänga av våra datorer och sätta i strömsparläge då de inte används.
 • Öppna och driva en coworking hub i Klövsjö med sociala aktiviteter, träning och skapa en miljö där många mår bra av att vistas. Vi tror på delningsekonomi och cirkulär ekonomi och vi vill vara en del av det. Där vill vi att våra kollegor/vänner ska kunna låna/hyra viss friluftsutrustning. Samt inspirera till att konferera på fjället med moderna hjälpmedel som bland annat solceller och batteri för att ladda dator.
 • Att varje halvår se följa upp och utveckla våra mål och sätta upp minst ett nytt.
 • Att personalen tar 2-4 friskvårdstimmar/månad.
 • Att personalen arbetar för att ha balans i livet, med jobb, sömn och fritid.
fjallbyran-marknadsforing-jamtland-klovsjo

Kopiera och gör din egen policy!

Vi vill vara ett schyst bolag mot både anställda, kunder, leverantörer och miljön. Om du har tips på hur vi kan bli bättre får du gärna maila marcus@fjallbyran.se.

Tack för att du läst! Dela gärna eller kopiera och gör din egen policy!

Pssst. 

Skulle ni behöva hjälp att skapa en affärsdrivande hållbarhetspolicy och ett aktivt hållbarhetsarbete? Eller skulle ni vara intresserade av ett inspirerande frukostseminarie på temat Hållbar kommunikation? 

Hör av dig vettja!