Fjällbyråns hållbarhets- jämställdhets- och allmänt härliga extra-allt-policy

Fjällbyrån är ett litet företag som driver sin huvudsakliga verksamhet från fjällpärlan, även kallad Sveriges vackraste by, Klövsjö. Detta dokument är ett viktigt styrdokument som ska fungera som ett moraliskt och strategiskt kompass för företaget. Alla eventuellt kommande anställda samt nyfikna partners, leverantörer och kunder ska få ta del av detta. Genom att dokumentet publiceras på vår hemsida vill vi bidra med tydlighet och transparens.

Hållbar framtid

Vi är som sagt ett litet bolag och någon hållbarhetscertifiering är inte på tal men vi har skapat våra tio budord som vi arbetar efter. De bygger på ambitionen att vara ett företag som bidrar till en positiv utveckling och en hållbar framtid utifrån de tre perspektiven miljö och klimat, samhälle och ekonomi.

solnedgång_klövsjö_foto_Destination_Vemdalen

Fjällbyråns 10 budord:

  1. Fjällbyrån diskriminerar inte någon. Vare sig på grund av kön, etnicitet, funktionsvariation eller annan grund. Vi gillar människor och vi hoppas att människor ska gilla oss. Företaget vilar på övertygelsen om alla människors lika värde.
  2. Vi är naiva nog att vilja bidra till att skapa ett bättre samhälle, för att det ska vara möjligt har vi insett att det finns en mängd projekt som behöver drivas som inte alltid kan genomföras på kommersiell grund. Därför går en procent av vår omsättning till icke vinstdrivande projekt som vi tror kan leda till något gott.
  3. Vi reser inte i onödan i tjänsten och i de fall det är oundvikligt väljer vi det klimatsmartaste alternativet utifrån förutsättningarna. I de fall det krävs en flygresa för att få ihop logistiken har vi som ambition att resan ska klimatkompenseras. Vi har också som rutin att fakturera resekostnader och traktamenten inklusive klimatkompensation, detta för att synligöra. 
  4. För att undvika resor försöker vi i den mån det är möjligt att hålla möten och utbildningar med hjälp av digitala verktyg. Detta är något vi lyckats väl med sedan start och har för ambition att fortsätta med. 
  5. Då vi är en kommunikationsbyrå är vårt bidrag i klimatomställningen att detta dokument är öppet för alla och fritt att kopiera. Vi vill helt enkelt inspirera fler att dra sitt strå till stacken och minska sin klimatpåverkan. Genom att bidra till att fler företag minskar sin klimatpåverkan blir effekten betydligt större än om vi bara skulle titta inåt. Vi driver också visitfjallen.se där vi med jämna mellanrum lyfter klimatsmarta tips för fjällresan. Vi har också kartlagt klimatförändringarna i fjällen för att fler ska få upp ögonen för att förändringen innebär inskränkningar på vårt friluftsliv och att naturen i vårt avlånga land drabbas allvarligt. Vi håller oss därför ajour med ny forskning och nya sätt att minska vår (och andras) klimatpåverkan). 
  6. Vi vill bidra till en levande landsbygd och för att det ska vara möjligt krävs det arbetstillfällen. Fjällbyrån har som ambition att växa och förhoppningsvis få vänner och kollegor.
  7. Minskad import och ökad export. Besöksnäringsområden så som Destination Vemdalen där vi är aktiva anser vi importerar alldeles för mycket tjänster från andra håll i landet. Genom att erbjuda våra tjänster till lokala företag i Region Jämtland Härjeddalen hoppas vi bidra till att mer pengar stannar i området. Vi välkomnar givetvis kunder över hela landet och för varje ”utomsocknes-kund” som väljer att arbeta med oss ökar vår ”lokala export”.
  8. Kollegor runt om i landet. Vi anställer utifrån kompetens och är öppna för att ha anställda på olika håll och kanter i landet. Men gärna på landsbygden och i områden där vi tror att vi kan bidra med vår utmanande och jordnära kommunikation. Distansarbete tror vi leder till nya spännande möten för oss som företag, enklare vardag för våra anställda och färre resor för vårt klimat.
  9. Leverantörer. Vi är ett litet bolag och är restriktiva med onödiga inköp med både plånboken och klimat i åtanke. I de fall vi gör inköp försöker vi att fatta hållbara och långsiktiga beslut, likaså förväntar vi oss att våra underleverantörer fattar kloka beslut för att minska sin klimatpåverkan. Vi köper bl.a. serverutrymme från svenska bolag med servrar i Sverige. 
  10. Inspirera fler att starta bolag på landet. Vi hoppas kunna inspirera fler att ta steget och starta eget, för det är trots allt företagen som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter.
fjallbyran-marknadsforing-jamtland-klovsjo

Kopiera och gör din egen policy!

Vi vill vara ett schyst bolag mot både anställda, kunder, leverantörer och miljön. Om du har tips på hur vi kan bli bättre får du gärna maila marcus@fjallbyran.se.

Tack för att du läst! Dela gärna eller kopiera och gör din egen policy!

Pssst. 

Skulle ni behöva hjälp att skapa en affärsdrivande hållbarhetspolicy och ett aktivt hållbarhetsarbete? Eller skulle ni vara intresserade av ett inspirerande frukostseminarie på temat Hållbar kommunikation? 

Hör av dig vettja!