Mall för digital strategi

Vi har skapat en mall som ni enkelt kan redigera och anpassa för er verksamhet. Som med alla strategidokument är inte tanken att den ska hamna i en byrålåda, håll den därför kortfattad. Vårt förslag är att du skriver ut den och sätter upp den på en vägg som en liten påminnelse. För att dokumentet ska kännas relevant tror vi att det är viktigt att ni kopplar strategin till verkligheten och era affärsmål. 

Vi brinner för innehållsmarknadsföring

Jag (Marcus) har hela mitt yrkesverksamma liv på olika sätt arbetat med innehållsmarknadsföring (content marketing). Det innebär att man skapar innehåll som ens målgrupp VILL ta del av och som de anser skapar värde för dem. Mina stöttestenar är därför att marknadsföring ska vara antingen inspirerande eller användbart för era potentiella kunder. För oss som arbetar i besöksnäringen är det en förhållandevis enkel match då vi arbetar med att uppfylla våra gästers drömmar. En sak som jag vill be er ha i åtanke i ert fortsatta marknadsföringsarbete samt när ni fyller i mallen är följande:

Hur kan vi skapa värde för våra intressenter?

Anledningen till att jag vill att ni funderar på just detta är min övertygelse om att engagerande och värdeskapande marknadsföring alltid kommer att få den uppmärksamhet den förtjänar i rätt målgrupp.

Om mallen för digital strategi

Förhoppningen är att ni ska kunna fylla i och arbeta med mallen självständigt utifrån era förutsättningar. För att det ska vara lätt för er att redigera och anpassa mallen är den skriven i Word så ni kan enkelt ladda ner den och redigera efter era behov. Är det någon punkt ni inte vill ha med eller någon formulering ni vill ändra ska ni givetvis göra det. Mallen är skapad utifrån tanken att fungera som digital strategi men kan absolut användas som en mer övergripande marknadsföringsstrategi om ni inte redan har en.

Det går bra att skriva ut mallen och fylla i den för hand eller så tar ni bort raderna och skriver direkt på datorn.

Lycka till! 

Här följer några kommentarer som hjälper dig att fylla i mallen:

 • Sätt mål! Vi tycker det är viktigt att er marknadsföring utgår ifrån era övergripande mål för verksamheten. Det här blir därför ett bra tillfälle att se över era övergripande mål. Sedan utgår ni från dessa och tänker då: Hur kan detta göra att vi kommer närmre att uppfylla våra mål?

Exempel: Omsättning/vinst? Antal anställda? Även kvalitetsmål som nöjda kunder eller mätbar livskvalitet som arbetad tid kan skrivas in.

 • Hur tjänar ni era pengar? Vi ber dig att reflektera över vilka som är dina mest lönsamma produkter. Det här behöver inte vara vetenskapligt exakt men vi tror att det är viktigt att du som företagare har koll på detta. Det bör också vara dessa produkter som ni fokuserar på i er marknadsföring.
 • Syfte. Vi tror också att det är viktigt att ni har ett syfte med er digitala närvaro. Det kan vara att driva trafik till er hemsida, att öka kännedomen om er typ av produkt, öka kännedomen om er destination/ort/ert varumärke/ att påverka andra intressenter som politiker/ortsbor etc. Vilket syfte ni än väljer så är det bra om ni i nästa steg kopplar era kanalval till detta? Exempel: Hur kan Instagram hjälpa oss att uppfylla syftet med vår marknadsföring?
 • Målgrupper. Vi ber er att fundera på vilka målgrupper ni riktar er till. Tiden är förbi när man kan sälja allt till alla. Om ni har tydliga målgrupper blir det också lättare att välja kanaler. Eventuellt hittar ni nischade branschmedier där ni kan nå just de ni vill, eller kanske hittar ni en Facebookgrupp som samlar människor med just det intresset. Ett sätt att välja målgrupper är att skapa en (eller flera) personas. Sätt ett fiktivt namn och skapa en bild av er favoritgäst, den gästen som ni vet alltid lämnar er med en leende på läpparna och som skulle ge er 5 av 5 stjärnor varje dag i veckan.
 • Kanaler. När det kommer till kanaler skulle man egentligen vilja finnas på alla plattformar, det som är svårt är att välja bort. Vi tror att det är bättre att fokusera på färre kanaler och göra det riktigt bra, än att ”dutta” lite överallt.
 • Vilka resurser krävs? Ja det är den stora frågan. Det går inte längre att sätta in en enstaka annons och vänta till telefonerna börjar ringa. Modern marknadsföring kräver ett ständigt arbete och många olika kompetenser. Därför är det viktigt att ni tänker igenom de resurser som krävs för att ni ska uppnå era mål.
  • Annonsbudget
  • Tid - Avsätt tid och sätt en plan för hur ni löpande arbetar med marknadsföring. En tanke kan vara att planera in månadsmöten för planering och uppsättning av nyheter till hemsida, annonser och inlägg via Creator Studio (Insta och Facebook). Sedan löpande varje vecka avsätta tid för hantering, svara på kommentarer och skapa spontaninlägg. Om möjligt är det bra att kolla av kommenterar osv varje dag men begränsa tiden. Tips: På Destination Vemdalen har vi ett autosvar som skickas om någon skickar meddelande till oss på Facebook utanför våra öppettider,detta för att minska stressen från sociala medier.
  • Köp av tjänst. Som exempel är er hemsida er bästa säljare om den används rätt. Den är vaken dygnet runt och alltid redo att svara på gästens frågor. Likaså är er synlighet hos Google på många sätt avgörande för hur många som hittar er. Om ni inte har all kompetens internt kan det vara rimligt att budgetera för at köpa in vissa tjänster som kräver spetskompetens.
 • Mätning. Vi har sagt det förr och säger det igen. Se till att mäta hur väl era digitala kanaler arbetar för er. Första steget är att komma igång med Google Analytics (eller motsvarande). Det är genom att mäta som ni har möjlighet att bättre förstå era kunder, utvärdera era investeringar i marknadsföring, och sist men inte minst, så är det genom mätning och analys som gör att ni kan utvecklas och bli bättre marknadsförare.
 • Digitala mätpunkter. Vilka digitala mätpunkter ska ni löpande följa upp för att utvärdera om ni är på väg mot rätt håll och om era digitala kanaler hjälper er att uppfylla era affärsmål?

Vi hoppas att detta får er att reflektera över er digitala synlighet och att det kan hjälpa er att komma ett steg närmre att nå (och överträffa) era affärsmål!

Ladda ner vår mall för er nya digitala marknadsföringsstrategi

Vi blir så innerligt glada för varje prenumerant på vårt nyhetsbrev. Vi bjuder därför alla nya prenumeranter på vår mall för digital strategi. Vi lovar dessutom att inte skicka nyhetsbrev dagarna i enda utan endast när vi har något väldigt matnyttigt att bjuda på. Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du att vi sparar dina uppgifter.

Här kan du läsa mer om hur vi använder dina uppgifter samt cookies mm. 

Hör gärna av er om ni har frågor eller behöver hjälp att komma igång!

Lycka till!

Fjällhälsningar

Marcus Ståhl
0708252544

marcus-stahl-dvab-foto-kenneth-grym-low