Platsmarknadsföring på fjällvis

För att lyckas med sin platsmarknadsföring är det inte snyggast annons som vinner, det är inte heller finast hemsida. Det är att skapa och överträffa förväntningar hos både ortsbor, företagare och besökare som kommer leda till ökad attraktionskraft och stärkt platsvarumärke. 

Allt börjar inifrån 

Att skapa en snygg annons eller en fin hemsida kan nästan alla göra och det kan man lyckas med ganska snabbt. Att däremot bygga ett starkt platsvarumärke tar tid och kräver mycket mer än bara ett snyggt yttre. Det är en process och något som är ständigt pågående och under progress. Det kräver involvering, engagemang och förankring.

Man måste först och främst utgå från platsens förutsättningar och den kraft och vilja som finns lokalt. I nästa steg är det viktigt att de som bor och verkar på platsen är delaktiga och involverade i processen. Det kommunicerade platsvarumärket och dess  attribut måste överensstämma med den faktiska upplevelsen och platsens interna ambitioner. Annars blir inte varumärket särskilt långlivat och risken finns att det istället upplevs som ett luftslott.

Platsvarumärket handlar om värdskap, att kunna skapa och förmedla upplevelser, att uppfylla drömmar och skapa oförglömliga minnen. Det är förvisso att lägga ribban ganska högt men om man går till själv är det nog just platser som lyckats med detta som vi bär med oss och återkommer till.

Skillnad på ett företags marknadsföring och en plats

Vi skulle vilja påstå att det är mycket lättare att jobba med ett företags marknadsföring än att jobba med platsmarknadsföring. Den största skillnaden är att ett företag själva har mandat att diktera sina erbjudanden, och sedan internt säkerställa att man kan leverera och uppfylla gästens/kundens förväntningar. När man däremot jobbar med platsmarknadsföring blir varumärket aldrig starkare än den svagaste länken. Länken i det här fallet kan vara den enskilda företagaren, skyltningen, värdskapet hos varje individ eller mycket väl även den digitala servicen. Det är väldigt många som oberoende av varandra bidrar till att skapa platsens varumärke. Därför måste det skapas inifrån.

Vi på Fjällbyrån skulle älska att få vara med och bidra i utvecklingen av ert platsvarumärke. Det kommer inte göras över en natt men vi vågar lova att det blir bra. Kontakta oss redan idag vettja!

Marknadsföringsgurun Philip Kotler formulerade det på ett bra sätt som vi säljer att avsluta artikeln med. “Platsmarknadsföring innebär att utveckla en plats för att tillfredsställa behoven i de utvalda målgrupperna. Platsmarknadsföring lyckas när invånare och näringsliv är nöjda och förväntningarna hos besökare och investerare uppfylls

Platsmarknadsföring i steg 2

Det första och viktigaste steget är det vi har beskrivit ovan, alltså själva processen som ofta förknippas med platsmarknadsföring. Men när den gemensamma plattformen är på plats och ni vet vad ni vill uppnå är det dags för själva marknadsföringen. Vi på Fjällbyrån har arbetat fram en modell där vi utgår från Besöksnäringens kundresa för att skapa kampanjer och budskap som attraherar gästen under de olika stegen på kundresan på väg mot köp och besök. Kundresans fem steg så som vi valt att presentera den är DRÖM, PLANERA, BOKA, UPPLEV, MINNEN. Olika kanaler har olika förutsättningar att påverka kundens beslut i de olika faserna och vi rekommenderar därför att ni tänker igenom er marknadsföring och hur olika kanaler och budskap kompletterar varandra för att få gästens att välja just er.

Kundresan för besöksnäringen

Gemensam digital plattform

Vi är helt övertygade om att man har allt att vinna på att samarbeta och att man tillsammans blir så mycket starkare. Vi har utvecklat hemsidor både för byar, destinationer och enskilda besöksnäringsföretag. Utifrån reserach och egna undersökningar har vi god förståelse för hur gästens köpresa går till och hur olika digitala kanaler kan stärka den upplevelsen och få fler att välja just er!

Vi har bland annat skapat Visit Storsjön och Visit Fjällen som vi själva driver. Vi hjälper gärna er att skapa en unik och inspirerande digital plattform sätter er på kartan.

Behöver ni hjälp med platsmarknadsföringen? 

Vi stöttar er gärna både i processen för att skapa en gemensam strategi och samarbetsplattform men också den löpande marknadsföringen och arbetet med att skapa intresse och bokningar till just er destination. Vi skulle bli superglada om du skickade ett mail eller slog en signal. hej@fjallbyran.se eller ring Marcus på 0708252544.

Foto av: Bemaray from Pixabay. Loggan är från Lokalkompis.se.