Projekt- och processledning på fjällvis

1IMG_1564

Vi älskar att arbeta med utveckling och är gärna med och stöttar er under er förändringsresa. Kanske är det något nytt som ska skapas eller gamla hjulspår som ska dras om för att skapa nya möjligheter och mål.

Här följer lite tankar och reflektioner kring hur vi ser på en process, den behöver nödvändigtvis inte innehålla alla stegen men vi tror att ett flertal behöver vara med för att alla parter ska bli nöjda. Vi är samtidigt allergiska mot processer och möten som dras i långbänk och arbeten som bara blir en en ”fin pappersprodukt”. Det ska vara tydligt, kortfattat, anpassat till verkligheten och inte minst motiverande.

  1. Gemensam bild. Precis som när vi inleder arbetet med en kampanj eller hemsida så tycker vi att det är viktigt att hitta en startpunkt att mäta ifrån. Ta reda på syftet och målet och vilka förväntningar som finns.
  2. Vilka sitter i båten? Vilka parter ska vara involverade och finns det olika utmaningar som man sliter med? Viktigt att skapa engagemang för den gemensamma resan.
  3. Först nu är det dags att göra verkstad:) Det här kommer bli kul!
  4. Datainhämtning. Viktigt att fråga mottagaren tidigt i processen så att man arbetar utifrån och in. Man kan sitta och tro både det ena och det andra men det ger mer och snabbare beslut om man frågar. Kanske en enkät, stormöte eller varför inte ett par samtal.
  5. Två steg framåt och ett steg bakåt. Vi arbetar alltid efter att lansera något konkret underlag tidigt, vare sig det är en skiss, ett utkast på en strategi eller en hemsida. Det gör vi för vi är övertygade om att vi kommer längre när vi har något att utgå ifrån och dessutom något att utvärdera.
  6. Tätt mellan mötena. Om man har täta tillfällen för utvärdering kommer man ett litet steg varje gång. Det tror vi är betydligt bättre än att jobba från scratch till färdig produkt utan avstämningar. Då finns risken att man får börja om från början.
  7. Involvering. Vi har märkt att om människor upplever att de har fått vara delaktiga och att deras idéer och tankar tas på allvar, då stiger sannolikheten att alla involverade kan ta till sig av resultaten.
  8. Coachande approach. Coachning är att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att hjälpa honom att lära, snarare än att lära honom. För att skapa en riktig och uthållig förändring är det detta som krävs. Alltså ingen quick fix av en dyr konsult:)
  9. Visa på konkreta resultat. Det är viktigt att redan under resans gång visa på handfasta och tydliga resultat.
  10. Grande finale är bara början! När processen är färdig är vi gärna med och sammanställer och formulerar det som kom ut av processen. Kalla det slutrapport, strategi, plan eller målkarta. Men kom ihåg att det är först nu som det börjar på allvar.

Vill ni ha med oss på er fortsatta resa så blir vi superglada, annars kan vi ta ett steg åt sidan nu och låta er göra jobbet!

Hör gärna av er till oss eller kom förbi i Klövsjö på en kopp kaffe eller ett samtal på fjället.

Marcus Ståhl